• De akker wordt bewerkt door Jan-Jaap Scholten. Ik maak u graag wegwijs in de tuin!  Hulp is altijd welkom, graag even in overleg.
 • Vertrouwen in elkaar en zorg voor mens en milieu vormen de basis van het CSA project. CSA staat voor Community Supported Agriculture; landbouw in samenwerking met de gemeenschap. 
 • Contact met de tuinder: als ik op de akker aanwezig ben kan je mij altijd aanspreken. Daarbuiten werkt contact via de mail het beste. Mocht je mij dringend nodig hebben dan kan je mij bellen op 06-30882408 

 

Wat mogen de leden van de tuinder verwachten:

 • Natuurlijke teeltwijze, met aandacht voor mens en milieu.
 • Gevarieerd aanbod van seizoensgroenten,
 • Een mooie tuin waar het fijn toeven is.  
 • Inzage in de boekhouding van De Nieuwe Akker. Wordt besproken tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
 • Inspraak in het teeltplan, eventuele overige tuinactiviteiten en in de tuinafspraken.

 

Wat mag de tuinder van de leden verwachten, en de leden van elkaar:

Toegang:

 • De tuin is voor leden toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Bezoekers zijn welkom op de tuin als de tuinder aanwezig is, of mogen mee komen met een bestaand lid. 
 • U komt langs de woonboerderij en het erf van fam. Koning. Graag hun privacy respecteren. 
 • Graag zoveel mogelijk alleen op de paden lopen. Als het nodig is voor de oogst mag er op de bedden gelopen worden. 
 • Kinderen zijn zeer welkom op de Nieuwe Akker.
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Kinderen mogen spelen bij de schommel en de waterpomp. 
 • Honden mogen mee, maar de tuin is geen toilet. Graag uitwerpselen van uw hond even in de grond begraven. Aanlijnen hoeft niet, tenzij ze over de bedden rennen en/of andere leden (kinderen) tot last zijn. Of zich op het erf van fam. Koning begeven.

 

Oogsten:

 • U hoeft geen tuinervaring te hebben, maar het is wel nodig om te leren hoe een gewas het beste kan worden geoogst. Ik zal elke week via de mail toelichten hoe het gewas geoogst kan worden. Als de tuinder op de tuin is, kan hij het voordoen. U kunt het ook aan een van de andere aanwezige leden vragen.
 • Oogst voorzichtig, met respect voor de planten, de grond en de andere leden! Dan kunnen de planten lang en veel dragen.
 • Gewasresten mogen ter plekke op de oogstplek achter blijven, die worden later weer ingewerkt. Liefst niet op de paden of alles op een hoop gooien.
 • Ieder brengt een eigen mand of verpakking mee. Op de tuin is oogstgereedschap aanwezig, zoals een riek, een schep en een oogstmesje. En een weegschaal.
 • Op de akker zal bij de teeltbedden duidelijk worden aangegeven met bordjes wat geoogst mag worden. Ook worden er elke week oogstberichten verstuurd via de mail. Op de tuin hangt het oogstbericht van die week. 
 • U oogst alleen voor het aantal personen waarvoor u zich hebt opgegeven. In een gezin moet in principe elk lid ingeschreven worden. 
 • U oogst alleen voor verse consumptie. Het is niet de bedoeling dat u voor de winter groente inmaakt of invriest.  De tuinder geeft een indicatie voor de hoeveelheid die geoogst mag worden. 
 • Wanneer op een bepaald moment groenten  in overvloed aanwezig zijn (afwezigheid leden, uitzonderlijk weer) wordt er bericht rondgestuurd dat er ruimer geoogst mag worden. 
 • Als een bepaalde teelt niet goed is gegaan, hebben we met zijn allen pech… Het blijft een natuurlijk proces en ik kan als tuinder geen garantie geven! Er worden geen vervangende groenten ingekocht, tenzij de tuinder slecht beheer verweten kan worden.
 • Aan het eind van het seizoen wordt een ledenvergadering georganiseerd. We bespreken dan het afgelopen seizoen, het teeltplan, de activiteiten en de tuinder geeft inzage in de boekhouding. Samen worden nieuwe plannen besproken om De Nieuwe Akker nog mooier en leuker te maken!
 • Leden betalen vooraf aan het seizoen voor hun oogstaandeel. Eventueel kan in termijnen betaald worden na overleg met de tuinder. Uw bijdrage kunt u storten op Triodosbank-rekeningnr. NL60 TRIO 0198 5152 78  t.n.v. De Nieuwe Akker, Schalkhaar, met vermelding: Oogstaandeel, uw naam, adres en e-mail.


 Eigen risico

 • Het verblijf en oogsten op de tuinderij is voor eigen risico.
 • De Nieuwe Akker is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen door eigen onvoorzichtigheid of onoplettendheid.
  Ook onvoorziene omstandigheden, zoals gladheid of haren van de eikenprocessierups, geven bij letsel of schade geen recht op aansprakelijkheid van gemaakte kosten op de Nieuwe Akker.

 

Mocht een van deze regels u raar in de oren klinken dan hoor ik dat graag!  Ik sta open voor suggesties en aanvullingen.
Ik hoop dat we er samen een mooi project van kunnen maken.
Tot ziens op De Nieuwe Akker!

Jan-Jaap Scholten